SEKCJA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Sekcja Szkolenia Podstawowego

Sekcja Szkolenia Podstawowego

prowadzi zajęcia dla jeźdźców posiadających BOJ,chcących przygotowywać się do egzaminuna Srebrną Odznakę Jeździecką. Szkolenie prowadzone jest także pod startów w zawodach: Kampinoskie Spotkania Jeździeckie. Program ma na celu wszechstronne wyszkolenie. Treningi rozwijają u jeźdźców umiejętności poruszania się na czworoboku, parkurze oraz w terenie. Nieodłącznym elementem jest jazda na oklep oraz pokonywanie przeszkód terenowych pod kątem udziały w zawodach WKKW. Grupy są 4 osobowe, prowadzone przez jednego szkoleniowca. Dla jeźdźców tej sekcji przewidziane są min. 2 starty w semestrze.
Informacje podstawowe:
 • Semestr zimowy trwa: 03.09.2019 - 07.02.2020, semestr letni: 25.02-26.06.2020
 • Regulamin: Szczegółowe zasady działania sekcji są opisane w Regulaminie zajęć Szkolnych SSK. Dostępny na stornie internetowej Szkoły oraz powieszony w Szkole. 
 • Opłaty: http://szkolasportowkonnych.pl/index.php/23-wazne-informacje/28-cennik
 • Grupy: max 3 osobowe, jeźdźcy dobierani są do grupy wg poziomu zaawansowania i wieku.
 • Treningi : 2 lub 3 razy w tygodniu w zależności od grupy – minimum jeden trening odbywa się dni robocze: wtorek – piątek. Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. Jest możliwość odrobienia treningów w ciągu 4 tygodni od nieobecności.
 • Konie: uczniowie trenują na różnych koniach, aby zdobyć jak największe doświadczenie jeździeckie,
 • Szkoleniowiec: za grupę odpowiedzialny jest instruktor prowadzący, który prowadzi zajęcia przez cały semestr,
 • Zawody: w programie szkolenia przewidziany jest min: 2 starty w semestrze w zawodach towarzyskich każdego z uczniów. Uwaga! Koszty związane ze startem są kosztami dodatkowymi i nie wchodzą w skład opłaty semestralnej. 
 • Dodatki: członkowie SSP mogą brać udział w zajęciach dodatkowych: trening ogólnorozwojowy, wykłady, pokazy filmów, uczniowie sekcji otrzymują koszulki Szkoły Sportów Konnych
 • Wymagania wobec kandydatów: opanowanie umiejętności z zakresu SPK, posiadanie BOJ, chęć przystępowania do egzaminu na odznaki jeździeckie, zaangażowanie i determinacja do trenowania w ciągu całego semestru. 

O przyjęciu do grupy decyduje instruktor prowadzący w porozumieniu z kierownikiem wyszkolenia Szkoły. 

Zakres szkolenia praktycznego w SSP:
 • doskonalenie prowadzenia konia w stępie kłusie i galopie;
 • doskonalenie jazdy w kłusie ćwiczebnym
 • doskonalenie dosiadu odciążającego oraz półsiadu,
 • rozwijanie umiejętności stosowania półparad,
 • wykonywanie figur na ujeżdżalni klasy Li P, chody boczne,
 • doskonalenie techniki w skoku w szeregach gimnastycznych;
 • pokonywanie przeszkód na parkurze do klasy LL
 • pokonywanie przeszkód terenowych pod kątem WKKW,
 • wyjazdy w teren, elementy treningu kondycyjnego dla koni;
 • podstawowa praca z koniem nad pierwszymi trzema punktami skali wyszkolenia: takt, rozluźnienie, kontakt;
Zakres szkolenia teoretycznego w SSP:
 • podstawowe zabiegi pielęgnacyjne u koni,
 • szczegółowe żywienie i technika żywienia;
 • podstawy zasad hodowli koni,
 • podstawowe błędy w dosiadzie i ich wpływ na konia,
 • cechy pożądane i niepożądane u jeźdźców,
 • zaawansowane figury na ujeżdżalni;
 • chody boczne,
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • podstawowe zasady pracy z końmi oraz ich szkolenia
 • zapoznanie się z przepisami skoków i ujeżdżenia

 

ZAPISZ SIĘ:

KALENDARZ SZKOLNY

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31